De Tien Geboden

Algemene & Annulering Voorwaarden

1. Gij bedenkt u bij het lezen van deze geboden dat het een ludieke manier is van u attenderen op een

aantal huurvoorwaarden die in De Postoari van toepassing zijn. Ook in tijden van een pandemie. Lees ze aandachtig, met een

glimlach!

2. Gij stemt in met de geboden. Door het overmaken van de aanbetaling verbindt de gast zich aan de

onderstaande voorwaarden en huisregels. Bij het niet houden aan de door de verhuurder

opgestelde ‘geboden’ is de verhuurder gerechtigd de gast het huis te doen verlaten.

3. Gij zult op tijd uw bijdrage leveren. De aanbetaling dient voor aankomst te zijn gedaan. Dit geldt

uiteraard niet voor last minute boekingen, dan wordt contant afgerekend bij aankomst. Bij het

uitblijven van de aanbetaling is de verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren.

4. Gij zult geen viervoeters meenemen. Huisdieren zijn helaas niet welkom in het huis van de

dominee.

5. Gij zult eerlijk zijn. Huurder mag de accommodatie niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch

daarin zonder overleg meerdere personen doen overnachten dan zijn overeengekomen.

6. Gij zult netheid en orde hanteren. Schade door toedoen van de huurder of nalatigheid of vermissing

van eigendommen van de verhuurder zullen vergoed moeten worden. De huurder zal de kamer

netjes houden en niet voor overlast zorgen.

7. Gij zijt verantwoordelijk voor u eigendommen in uw kamer. De verhuurder is niet aansprakelijk

voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen of ongevallen.

8. Gij zult niet roken in het gebouw.

9. Gij zult niet annuleren. Maar als dat door omstandigheden toch moet doen, dan hanteert de

verhuurder de annuleringsvoorwaarden van de Koninklijke Horeca Nederland.

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag

aan het hotelbedrijf te betalen.

b. Bij annulering op of meer dan 21 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 25% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

c. Bij annulering op of meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

d. Bij annulering op of meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 75% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

e. Bij annulering op of meer dan 2 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 90% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

f. Bij annulering vanaf 2 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de

reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

10. Gij zult genieten!